Publicitat

Si desitja publicitar-se  a les nostres publicacions pot utilitzar aquet formulari. AMM  contactarà amb vos o podeu contactar a fgori@monmedieval.cat

Pot descarregar les tarifes a: MEDIAKIT REVISTA MÓN MEDIEVAL